Odkaz Paltennonu

01:00 hod. 503 m vlastní trasa

Dveře nezapadly tak tiše, jak by potřeboval a navíc se mu nedařilo zklidnit přerývaný dech. Slyšeli ho? Dorien se snažil zachytit nějaký zvuk zvenčí, který by mu napověděl. Neměl si tu věc brát. Na chvíli se mu zdálo, že něco zaslechl. Kroky? Jenže z druhé strany chodby, ve které se skrýval. To ne! Jsou tedy i uvnitř. Skrčil se do nejtemnějšího kouta a zahalil se pláštěm. Naslouchal. Kroky se postupně blížily a pak na chvíli nastalo ticho. Zatajil dech, ale v tom se ozvaly znovu a rychle směřovaly přímo k němu ...

Google map
Tourist map

Code for embedding

Comments

88 27 Credits
13.0 MB
size
9
stops
2x
downloaded
07/2016
created

Dobrodružný výlet s příběhem z fantazijního světa je určen pro starší děti, náctileté i pro dospělé. Na každé zastávce výletu vás čeká nějaký úkol či otázka. Pokud odpovíte správně, zapamatujte si nebo zapište znak v hranaté závorce u správné odpovědi, bude se vám hodit u posledního úkolu. Není nutné vyluštit všechny otázky, ale čím více jich máte, tím to bude na konci snazší. Při plánování výletu počítejte asi s 5-10 minutovým zdržením na každé zastávce kvůli čtení příběhu a luštění úkolů. Pro Triphood vytvořili Tomáš, Šárka a Vojta Ondráčkovi, obrázky doplnil Michal Hudeček.

1

1. V pasti

0 m with the question

Vyčkával nehnutě, napjatý jako tětiva luku, připraven vyrazi..

2

2. Amulet

47 m with the question

“Máš to u sebe?” zeptala se, když se snažili v bezpečí popad..

3

3. Rozcestí

101 m with the question

Vyrazili ještě před svítáním, kalné ráno vítala zamračená ob..

4

4. Paltennon

148 m with the question

Déšť postupně ustal, a když mezi stromy spatřili první meche..

5

5. Taina

194 m with the question

“Tudy! Rychle!” V takových situacích měla Lia jasný a rychlý..

6

6. Plot

244 m with the question

“Slyšela jsi někdy o jeskyních Prvopramenu? Vždycky jsem mys..

7

7. Stařec

330 m with the question

“A jaké jsou tedy vaše otázky?” zeptal se jich, když mu v tm..

8

8. Jeskyně

426 m with the question

S radami od Starce nebylo obtížné místo najít, teď šlo hlavn..

9

9. Prvopramen

503 m without the question

Běželi. Ztraceni v bludišti chodeb. Doufali. Nořili se stále..