Pevnost - Procházkový okruh III.

02:30 hod. 5.0 km Hradec Králové

Třetí prohlídkový okruh městem Hradec Králové vede po fragmentech bývalé pevnosti z 18. století. Trasa vás zavede k několika pozůstatkům této barokní pevnosti. Okruh má celkem 11 zastávek, které obohacují červené informační panely.

Google map
Tourist map

Code for embedding

Comments

76 0 Credits
20.0 MB
size
11
stops
32x
downloaded
04/2017
created

1

1. Muzeum východních Čech

0 m with the question

Královéhradecké vojenská pevnost byla budována od roku 1766...

2

2. Tylovo nábřeží

201 m with the question

Před zahájením stavby pevnosti byla provedena regulace původ..

3

3. Jiráskovy sady

1.2 km with the question

Dnešní Jiráskovy sady byly zřízeny na ploše bývalého pevnost..

4

4. Komenského

1.6 km with the question

Kasárna pro pěchotu jsou největší stavbou pevnosti. Vzhledem..

5

5. U Přívozu

1.9 km with the question

Nábřežní zdi byly taktéž obezděné pískovcovými kvádry po reg..

6

6. Brněnská

2.4 km with the question

Tzv. Pivovarská flošna č. 39 a tzv. Pajkrova flošna č. 40 by..

7

7. Jana Koziny

3.4 km with the question

Pevnostní zbrojnice byla původně čelo bývalého kavalíru č. 3..

8

8. Mýtská

3.6 km with the question

Pevnostní ženijní ředitelství bylo postaveno na konci 18. st..

9

9. Třída ČSA

4.1 km with the question

Původní pevnostní zásobárna – dnes Gayerova kasárna – pocház..

10

10. Šimkovy sady

4.5 km with the question

Viditelná část zbytků špice a částí boků ravelinu č. 9 je as..

11

11. Adalbertinum

5 km with the question

Původně klasicistní dům v době pevnosti sloužil jako obytný ..