01:00 hod. 8.2 km Blatno

Zindelova stezka je nenáročná, 8 km dlouhá trasa vedoucí převážně po lesních a polních cestách. Je zaměřena především na sakrální památky a historii v okolí obcí Blatno, Květnov a Radenov. Stezka je pojmenována po vynikajícím malíři, krajináři Gustavu Zindelovi - rodáku z Radenova, který v kraji strávil podstatnou část života a velká část jeho tvorby pochází právě z okolí Blatna. Tak jste připraveni vyrazit za poznáním krás Blatenska? Tak hurá do toho, vypravme se společně putovat tímto krajem:-)

Google map
Tourist map

Code for embedding

Sponsor of the trip: Obec Blatno

Comments

99 27 Credits
38.0 MB
size
21
stops
11x
downloaded
08/2018
created

Jednotlivá zastavení naučné stezky jsou vybavena QR kódy, pod kterými lze k jednotlivým zastávkám dohledat podrobnější historická data a zajímavosti.

1

1. Zastávka č. 1 - Zámek Blatno, obecní úřad

0 m without the question

Zámek v Blatně, kde sídlí v současnosti obecní úřad, stojí n..

2

2. Zastávka č. 2 - Rozcestí Tři kříže

922 m without the question

Místo, kde ze silnice do Jirkova vede odbočka na Květnov, st..

3

3. Zastávka č. 3 - Rybník Tři kříže

1.2 km without the question

Rybník Tři kříže a přilehlý bývalý mlýn je vyznačen již na m..

4

4. Zastávka č. 4 - Křížek na staré cestě do Šerchova

1.3 km without the question

Jednoduchý křížek pocházející pravděpodobně z 19. století st..

5

5. Zastávka č. 5 - Smírčí kříž

1.9 km without the question

Mezi rybníkem Tři kříže a Květnovem stojí po levé straně při..

6

6. Zastávka č. 6 - Socha Madona s dítětem

2 km without the question

Téměř nejmladším sakrálním objektem na Blatensku je pískovco..

7

7. Zastávka č. 7 - Bývalý Mittelbachův kříž

2.2 km without the question

Dnes v polích, dříve na (tehdejší dobu) frekventovaném rozce..

8

8. Zastávka č. 8 - Hüblerův kříž

2.3 km without the question

Litinový hrotový kříž na podstavci pochází pravděpodobně z 1..

9

9. Zastávka č. 9 - Socha Ukřižovaného Krista, náves, lípy, hrázděné domy

2.4 km without the question

Pískovcová socha Ukřižovaného Krista na návsi pochází z roku..

10

10. Zastávka č. 10 - Poutní kostel navštívení Panny Marie

2.7 km without the question

Barokní poutní kostel výrazně zakomponovaný do krajiny se na..

11

11. Zastávka č. 11 - Boží muka u Mlýnce

3.3 km without the question

Příklad drobné sakrální památky, která takřka zmizela nadobr..

12

12. Zastávka č. 12 - Dubové háje - loupeníky, výroba třísla

3.8 km without the question

V okolí Květnova, Radenova a Blatna byly od středověku do ko..

13

13. Zastávka č. 13 - Křížek na Glazarově poli

4.1 km without the question

Křížek pocházející z 19. stol. byl dlouhá léta povalen a v r..

14

14. Zastávka č. 14 - Zindelova bouda, Gustav Zindel

4.4 km without the question

Bývalá Zindelova bouda (dříve Zindelbaude) je jediné obytné ..

15

15. Zastávka č. 15 - Radenov - kaple Zvěstování Panně Marii, socha sv. Jana Nepomuckého, křížek u č. p. 8

4.5 km without the question

Kaple byla postavena v roce 1892 a byla podobná kapli v neda..

16

16. Zastávka č. 16 - Radenovská vyhlídka, Tobischův kříž

5.1 km without the question

Na pokraji lesa nad Radenovem se nalézá jeden z nejkrásnější..

17

17. Zastávka č. 17 - Stará Blatenská cesta, nejvyšší místo na trase 779 m

5.7 km without the question

Stará blatenská cesta je původní středověká cesta, která tém..

18

18. Zastávka č. 18 - Smrk omorika (Picea omorica)

6.5 km without the question

Endemický druh smrku původem z balkánského poloostrova (hran..

19

19. Zastávka č. 19 - Přírodní park Bezručovo údolí

6.9 km without the question

Značná část katastru obce Blatno je součástí přírodního park..

20

20. Zastávka č. 20 - Andělský kříž

8 km without the question

Kamenný podstavec s litinovým křížem pochází patrně z polovi..

21

21. Zastávka č. 21 - Kostel sv. Michaela archanděla, památná lípa, fara

8.2 km without the question

Kostel v Blatně je typický příklad pozdně barokní architektu..